dimecres, 22 de juny de 2016

Presentació de la revista Recerques del Museu d'Alcoi

Hi publiquem un treball d'investigació sobre taulelleria valenciana del segle XVIII, on diem qui va pintar el sòcol ceràmic de la capella de Sant Pasqual en l'església de Sant Onofre el Nou de Xàtiva.
Núm. 25 de la revista Recerques del Museu d'Alcoi.
Presentació: 28 de juny de 2016

Llucià Calado.
Els ducs de Gandia al sòcol de Xàtiva